DRATHON 695

DRATHON 695

15 September 2011

Silicone Grease

NLGI – 3

Temp.: -40